050402 Träning på Börsingabanan

Börsingabanan i Getinge är en tekniskt krävande bana. Underlaget är mest sand och den går fint att köra även om det regnar.