051008 Träning på Släggarp, små

Bilder från lilla banan: Här formas morgondagens blivande motorcross stjärnor?