060620 Crossträning på Släggarp

Fotograf Tommy Sandberg.