060629 Crossträning på Släggarp

Fotograf Tommy Sandberg.