060920 Crosskola i Getinge

I 5 onsdagar har ungdomarna gått crosskola under ledning av Peter Reinholdsson. De har övat olika delar av crosskörandets ädla konst, den sista onsdagen var det "träningstävling" med två riktiga heat med start från grinden.