080405 Crosstävling i Veinge

Årets första tävling VMCK Vårsatsning på Klintebergsbanan i Veinge slutade nästan innan den hade startat för Magnus. Han krokade ihop med en annan tävlande i starten på kvalet, trillade och fick bryta. Äve de andra i teamet hade problem: krånglande motorcyklar, dåliga starter och omkullkörningar. Hoppas att det går bättre i fortsättningen!