080517 Crosstävling på Släggarp, MX Alliansen

Magnus körde på en lånad CR85:a för att få vara med och tävla. Vi konstaterade att övergången till att köra 250 var ett riktigt beslut.