090117 Crossträning i Veinge

Klintebergsbanan var jämnad och frusen, den annars så mjuka och krävande sandbanan hade blivit en hårdbana! Bra tillfälle att träna på hopp.