090131 Veingebilder 1

Bilderna tagna av Håkan Fällgren. (Kamera 1)