090131 Veingebilder 2

Bilderna tagna av Håkan Fällgren. (Kamera 2)