090131 Veingebilder 3, från Lagerborg

Tack till Lars Lagerborg för de fina bilderna.