090207 Crossträning i Veinge

Fina bilder tagna av Lars Lagerborg, stort tack.