Crosshoj.se - 080405 Crosstävling i Veinge

Foto - Crossbilder 2008 - 080405 Crosstävling i Veinge

080405 Crosstävling i Veinge

NYTT: Film från tävlingen.

Årets första tävling VMCK Vårsatsning på Klintebergsbanan i Veinge slutade nästan innan den hade startat för Magnus. Han krokade ihop med en annan tävlande i starten på kvalet, trillade och fick bryta. Äve de andra i teamet hade problem: krånglande motorcyklar, dåliga starter och omkullkörningar. Hoppas att det går bättre i fortsättningen!